Antonio Negri, Constituţia Timpului. Prolegomene

© manifestolibri srl, 1997
© TACT, 2012, pentru versiunea în limba română
Traducere şi note: Alex Cistelecan
28 lei

comanda cartea Antonio Negri, Constituţia Timpului. Prolegomene

“Acest text, deși scris în închisoare între 1980 și 1981, este extraordinar debranché, așadar legat de o literatură contemporană internaţională care tocmai în acei ani se interoga în privinţa crizei concepţiei progresive și progresiste a timpului, și – în aceeași vreme – cu totul în interiorul problemelor mișcării, în privinţa crizei și a manifestării așteptărilor și dorinţelor sale revoluţionare. Era vorba, prin urmare, de a înţelege de ce liniaritatea temporală a perspectivei socialiste se află în criză și cum, înăuntrul crizei postmoderne, acea cupiditascomunistă (și determinaţia sa „distopică”) ar putea să-și regăsească un loc. În ciuda înfrângerii militare, în Italia, și în ciuda colapsului de-acum definitiv al sistemului socialist în lume, direcţia de cercetare a mișcării, în „laboratorul Italia”, nu era încă frântă.”

Antonio Negri (n. 1933), filosof italian. A studiat filosofia la Universitatea din Padova, în 1967 obţinând o catedră la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul aceleiaşi universităţi. Activ politic încă din anii 1950, a fost unul din fondatorii organizaţiei Potere Operaio (1969), devenită ulterior Autonomia Operaia (1973). În 1979 a fost arestat şi întemniţat din motive politice. Deşi procesul încă nu începuse, în 1983 a fost eliberat temporar; refugiindu-se în Franţa, a predat la Universitatea Paris VIII (Saint Denis). În 1997 a revenit în Italia, fiind încarcerat până în 2003. În prezent susţine cursuri şi seminarii la Collège international de philosophie din Paris. Dintre numeroasele sale scrieri, menţionăm: Descartes politico o della ragionevole ideologia[Descartes politic sau despre ideología rezonabilă] (1970), Marx oltre Marx: quaderno di lavoro suiGrundrisse [Marx dincolo de Marx: caiet de lucru pe Grundrisse] (1979), Il lavoro di Giobbe: il famoso testo biblico come parabola del lavoro umano [ed. rom.: Munca lui Iov: faimosul text biblic ca parabolă a muncii umane, Editura Tact, Cluj, 2012] (1990), Il potere costituente: saggio sulle alternative del moderno [Puterea constituantă: studiu asupra alternativelor modernităţii] (1992), La costituzione del tempo: prolegomeni. Orologi del capitale e liberazione comunista [ed. rom.: Constituţia timpului: prolegomene. Orologii ale capitalului şi eliberare comunistă, Editura Tact, Cluj, 2012 ] (1997). Împreună cu filosoful american Michael Hardt a publicat trilogía formată din volumele Empire [Imperiu] (2000), Multitude [Multitudine] (2004) şi Commonwealth [Bunuri comune] (2009).

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image